ProcesIn de dunne fractie zit voornamelijk ammoniumstikstof. Deze stikstof wordt eerst tot een gas gebracht waarna het terug gewassen wordt met hulpstoffen tot een hoogwaardige vloeibare meststof
Refinery P
ProcesIn het proces wordt het fosfaat in oplossing gebracht. Waarna het door middel van een scheidingstechniek wordt neergeslagen als een vaste fractie.  Door de dosering van hulpstoffen kan er gestuurd worden op de hoeveelheid fosfaatverwijdering.
Bedding
Proces Vergisting van dunne fractie na mestscheiding. Het voordeel is dat alleen de makkelijk verteerbare delen in de vergister komen. Dit resulteert in een kleinere vergistingtank met wienig onderhoud. Het gas komt met >90% CH4 uit de vergister. Daardoor kan er volstaan worden met een relatief goedkope CHP.
Proces Door een roterende trommel wordt de gescheiden dikke fractie gecomposteerd en gehygiëniseerd. Hierdoor onstaat er een exportwaardig product. Het systeem is eenvoudig te bedienen en onderhoudsarm.
Refinery N
Duurzame Energie
Kies hier zelf een combinatie
Producten Deze module produceert duurzame energie in de vorm van groen gas. Dit product is als transportbrandstof in te zetten, zoals voor de tractor. Daarnaast kan het geheel of gedeeltelijk verbrand worden voor de productie van elektriciteit en warmte.
Synergie met andere blokken: Energie voorziening FarmblocksVerlaging van toediening hulpstoffen in de fosfaatraffinageVerhogen rendement van de StikstofraffinageVerzorgen van de warmtevraag
Synergie met andere blokken: Voorzien van warmteVerhogen rendement van de stikstofraffinage
Producten Deze module produceert veilige bedding voorin de boxen van de koeien. Tevens zorgt het voor hygiënisatie waarbij er exportwaardige bodemverbeteraar ontstaat.
Producten Deze module produceert een gesepareerde hoogwaardige anorganische fosfaatmeststof.  Dit product is als half fabricaat in te zetten bij de productie van (kunst)meststoffen.
Synergie met andere blokken: voorscheiding voor de stikstofraffinageverlaging hulpstoffen voor de stikstofraffinageverhoging van de bedding
Synergie met andere blokken: Voorkomen van uitstoot ammoniakBenutting van warmte
Producten Deze module produceert een hoogwaardige  vloeibare anorganische stikstofmeststof. het product is als meststof af te zetten, maar ook door de veehouder zelf te gebruiken om kunstmest te vervangen.
1
Synergie met andere blokken: Energie voorziening FarmblocksVerlaging van toediening hulpstoffen in de fosfaatraffinage